MAGISTER ON DISC OF TZEENTCH

Mã sản phẩm: 99129915057
850,000₫

Là một mẫu Hero phù thủy hoàn toàn mới cho quân Disciples of Tzeentch mà trước đây chỉ có trong bột Aether War battlebox.