LUMINETH REALM-LORDS SHRINE LUMINOR

Mã sản phẩm: 99120210035
1,450,000₫

The Lumineth Realm-lord là một chủng tộc của Aelves, được huấn luyện bởi các vị thần Aelven Tyrion và Teclis với các linh hồn Aelves đã được cứu khỏi dạ dày của Chaos God of Excess, Slaanesh