LUMINETH REALM-LORDS LAUNCH SET (ENG)

Mã sản phẩm: 60010210001
4,500,000₫

1 Battletome bìa cứng LIMITED EDITION (dành riêng cho bộ này) 16 mô hình bằng nhựa, 1 1 Acrylic combat gauge và 33 Tokens ,20 Yellow translucent gem dice,  36 Reference cards