WARSCROLL CR: LUMINETH REALM-LORDS (ENG)

Mã sản phẩm: 60050210001
600,000₫

Bao gồm 13 lá Warscroll cho tất cả unit trong Battletome của Lumineth Realm-Lords và 40 token hai mặt cho các spell và abilities của phe Lumineth.