DEATHWATCH: THE LONG VIGIL (HB)

Mã sản phẩm: 60040181754
650,000₫

Một quyển tuyển tập truyện ngắn 304 trang về Deathwatch được viết bởi các tay bút tài năng của Black Library Steve Parker, Ben Counter, David Guymer, Andy Clark và nhiều người khác nữa. Xuất bản bằng tiếng Anh.