-10% legio custodes aquilon terminator squad forge world

LEGIO CUSTODES AQUILON TERMINATOR SQUAD (FORGE WORLD)

Mã sản phẩm: 99020187310
4,050,000₫
Giá gốc: 4,500,000₫
Giảm: 450,000₫ (-10%)

Trong hàng ngũ của Legio Custodes, Aquilon Terminator Sodalities hiếm khi được sử dụng nhưng khi cần thiết, đặc biệt là trong những trường hợp hiếm hoi mà Legio Custodes được yêu cầu hoạt động trong các điều kiện được chỉ định là 'Zone Mortalis' hoặc bắt buộc phải tấn công vi phạm.