KILL TEAM: DICE & CARD SET

Mã sản phẩm: 99220199088
750,000₫
ACCESSORIES

Bộ datacard và tất cả dice bạn cần để tham gia vào bất kì trận Killteam nào.