KHARADRON ENDRINMASTER IN DIRIGIBLE SUIT

Mã sản phẩm: 99120205040
850,000₫

Là một Hero mới tinh cho đạo quân Kharadron Overlords, mà trước đây chỉ có trong bộ Aether War battlebox.