KẸP CÁ SẤU SƠN MÔ HÌNH

Mã sản phẩm: KCS
10,000₫

Dụng cụ giúp hỗ trợ lắp ráp và sơn mô hình trở nên dễ dàng hơn.