JOTUNN H-GRADE SERVITOR OGRYNS

Mã sản phẩm: 99120599020
1,000,000₫

Với kit này bạn có thể sử dụng model Orgyn cho bất cứ War Gang nào. Bao gồm 2 model Orgyn với tất cả option giống nhau cho head, weapon và body.