WARHAMMER 40000: INDOMITUS PLAYING CARDS

Mã sản phẩm: 60050199047
400,000₫

Một bộ bài gồm 54 lá, hơn 4x Warhammer 40.000 chủ đề độc đáo, bao gồm cả 2x Joker.
Có một số Warhammer 40.000 art và mang tính biểu tượng nhất, được đóng gói trong hộp có Era Indomitus artwork.