ADEPTUS TITANICUS IMPERIAL KNIGHT COMMAND TERMINALS PACK (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 60220399010
750,000₫

Bộ 5 thẻ lệnh định dạng lớn này bao gồm đủ để thêm một số biểu ngữ Hiệp sĩ vào trò chơi Adeptus Titanicus của bạn.