NECROMUNDA: HOUSE OF BLADES (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60040599024
1,150,000₫

Quyển sách 128 trang này bao gồm tất cả mọi thư bạn muốn biết về Escher Gang: lịch sử, luật để điều khiển Escher gang trong các trận game Necromunda,…