HEROES OF THE CHAPTER (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99120101276
2,200,000₫

Tăng cường lực lượng Space Marines của bạn với bộ sưu tập Primaris Marines sẽ bổ sung cả hỏa lực tầm xa và tuyển tập các bonuses hữu ích. Một cặp Primaris Lieutenants sẽ làm cho phát bắn chết người hơn, trong khi Primaris Ancient sẽ truyền cho các Space Marines gần đó chiến đấu mạnh mẽ hơn, thậm chí cho đến chết. Một đội chiến đấu của Primaris Intercessors sẽ hoạt động như một vệ sĩ cho bất kỳ anh hùng nào trong số này, cũng như cung cấp cho bạn một đơn vị tầm xa hiệu quả và tàn bạo.