WH40K: GRAND TOURNAMENT 2020 (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60040199125
1,000,000₫

02 quyển sách chứa bảng cập nhật 18 mission mới và những thay đổi về điểm của các phe trong Warhammer 40k.