CITADEL FLYING STEMS WITH 60MM FLYING BASES (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99229999088
150,000₫

Gồm 4 trụ bay 2x30mm và 2x35mm, với 3 đế bay 60mm.