CITADEL FLYING STEMS WITH 32MM FLYING BASES (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99229999089
150,000₫

Gồm 6 trụ bay 3x20mm và 3x15mm, với 5 đế bay 32mm.