FLESH AND STEEL (PB)

Mã sản phẩm: 60100281280
400,000₫

Bản tái phát hành tiểu thuyết của Guy Haley từ series Warhammer Crime, được xuất bản bằng tiếng Anh dưới dạng bìa mềm dài 320 trang.
Một linh mục công nghệ và một người quản chế cùng hợp tác để giải quyết tội phạm.

A re-release of Guy Haley's novel from the Warhammer Crime Series, published in English language as a 320 page paperback. 
A tech-priest and a probator team up to solve crime.