DISCIPLES OF TZEENTCH: FATESWORN HOST

Mã sản phẩm: 99120201110
5,000,000₫

A Fatesworn Host tập hợp những đệ tử quỷ quyệt nhất của Tzeentch, một đội quân người phàm và yêu tinh, những kẻ bẻ cong nhân quả theo cách riêng.
Lũ Tzeentch chỉ có thể mặc bạn sai sử khi bạn sở hữu bộ box set này - bên trong, bạn sẽ tìm thấy một lực lượng lớn đa dạng, dễ dàng để bạn built mở rộng theo phong cách của bạn. Lãnh đạo lực lượng của bạn là Lord of Change và Gaunt Summoner trong khi kẻ thù phải cọ xát với đội hình Kairic Acolytes và Tzaangors.