EOMER MARSHAL OF THE RIDDERMARK

Mã sản phẩm: 99121464030
850,000₫

Model mới tinh cho một trong những vị anh hùng nổi tiếng nhất của Rohan: Éomer, Marshal of the Riddermark. Đây sẽ là model nhất định phải có cho những người chơi phe Rohan, kit bao gồm 2 model cho Éomer- 1 trên ngựa và 1 đi bộ.