PSYCHIC AWAKENING: ENGINE WAR (ENG)

Mã sản phẩm: 60040199112
1,000,000₫

Quyển sách 104 trang chứa đầy đủ thông tin và cập nhật thêm các kiến thức mới cho người chơi: Adeptus Mechanicus, Imperial Knights, Chaos Knights và Chaos Daemons.