DUNGEON MASTER'S SCREEN WILDERNESS KIT

Mã sản phẩm: WOCC9185
750,000₫

Vật dụng cần có của các Dungeon Master. Đặt trên bàn chơi, giúp ngăn cách DM và người chơi, vai trò như một bức màn với nhiều thông tin hữu ích hỗ trợ cho các DM.