THE HORUS HERESY LEGION DICE: SONS OF HORUS (FORGEWORLD)

Mã sản phẩm: 99223099016
900,000₫
ACCESSORIES

20 dice màu xanh lá cây đậm với xoáy xanh đậm, với mực vàng, bao gồm:
- 19 dice D6s màu  thông thường, có hình tượng quân đoàn trên mặt "6".
- 1 dice đặc biệt.