THE HORUS HERESY LEGION DICE: IRON WARRIORS (FORGEWORLD)

Mã sản phẩm: 99223099004
900,000₫
ACCESSORIES

20 dice màu kim loại với vòng xoáy màu bạc và mực đen, bao gồm:
- 19 dice D6s màu  thông thường, có hình tượng quân đoàn trên mặt "6".
- 1 dice đặc biệt.