THE HORUS HERESY LEGION DICE: BLOOD ANGELS (FORGEWORLD)

Mã sản phẩm: 99223099009
900,000₫
ACCESSORIES

20 dice màu đỏ kim loại và vòng xoáy vàng, với mực vàng tắt tiếng, bao gồm:
- 19 dice D6s màu  thông thường, có hình tượng quân đoàn trên mặt "6".
- 1 dice đặc biệt.