DATACARDS: NECRONS (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60220110024
600,000₫

Bộ này đặc biệt tiện dụng để nhắc nhở cả bạn và đối thủ của bạn các Command Protocol nào đang được quyền sử dụng giữa game - một kỹ năng theo lượt mới mạnh mẽ sẽ được giới thiệu trong Codex: Necrons.