DATACARDS: DEATHWATCH (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60050109001
350,000₫

Một bộ Datacards tiện lợi cho bạn sử dụng trong game Warhammer 40,000 với quân Deathwatch của bạn. Trong đây bao gồm 32 thẻ mô tả những khả năng đặc biệt của Deathwatch: 25 Stratagems và 7 Psychic Powers.