BLOOD BOWL: CRUD CREEK NOSEPICKERS TEAM

Mã sản phẩm: 99120909004
1,000,000₫

Nếu Haflings chơi bóng được, tại sao Snotling lại không? Crud Creek Nosepickers sẽ là đội tiếp theo xuất hiện trong tựa game Blood Bowl. Kit bao gồm 20 model Snotling Team mới tinh từ Citadel cùng bóng, tokken, counters với theme Snotlings.