WARHAMMER 40000 COMMAND EDITION (ENG)

Mã sản phẩm: 60010199034
4,000,000₫

Đây là sản phẩm bao gồm tất cả mọi thứ để mọi người có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu vào thế giới Warhammer 40k: Hai đạo quân Necron & Space Marines, sách luật, terrain và các dụng cụ cần thiết. Đặt biệt đây là bundle tặng thêm đến 145% giá trị so với mua lẻ.