COMBAT PATROL: SPACE WOLVES

Mã sản phẩm: 99120101332
3,400,000₫

Một hộp Combat Patrol là lựa chọn lý tưởng để khởi đầu 1 đạo quân Space Wolves hoặc thêm vào. Hộp có 1 Primaris Lieutenant Haldor Icepelt, 1 Invictor Tactical Warsuit, 10 Intercessors và 5 Hounds of Morkai.