-10% combat patrol death guard

COMBAT PATROL: DEATH GUARD

Mã sản phẩm: 99120102116
3,060,000₫
Giá gốc: 3,400,000₫
Giảm: 340,000₫ (-10%)

Một cách hoàn hảo để bắt đầu một đội quân Death Guard.
Bao gồm: 1x Typhus, 1x Biologus Putrifier, 7x Plague Marines and 30x Pox Walkers.