COMBAT PATROL: DEATHWATCH

Mã sản phẩm: 99120109014
3,400,000₫

Một cách hoàn hảo để bắt đầu sưu tầm quân Deathwatch. Bộ bao gồm một lực lượng Combat Patrol với 15 mô hình nhựa multi-part. Đó là 1 Primaris Lieutenant, 1 Primaris Apothecary, 10 Intercessors, 3 Aggressors và 2 vỉ Upgrade của Deathwatch.