ZONE MORTALIS: COLUMNS & WALLS

Mã sản phẩm: 99120599014
1,950,000₫

Zone Mortalis theo đúng nghĩa đen là "vùng đất chết chóc" - những màn đọ súng tầm ngắn diễn ra khi các máy bay chiến đấu lao vào giữa chỗ ẩn nấp và cuộc cận chiến tàn bạo gần như không thể thoát khỏi.