CHAOS VINDICATOR (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99120102025
1,750,000₫

Chaos Vindicator là phương tiện của Chaos Space Marine dựa trên cấu trúc của Rhino.