CHAOS DAEMONS BE'LAKOR THE DARK MASTER

Mã sản phẩm: 99129915058
3,400,000₫

Be’lakor – the Dark Master, the Daemon Princes đầu tiên, là kẻ vô địch bị ruồng bỏ của Chaos God, và là một nhân vật mang sức mạnh đáng kinh ngạc từ thế giới khác.
Từ thời thế giới còn nguyên thủy, Be’lakor đã thực hiện những “trò chơi” để phô trương sức mạnh kiện rung chiển địa giới chỉ để đối đầu với những vị thần Archaon.

 

Be’lakor, the Dark Master, the first of the Daemon Princes, and spurned champion of the Chaos Gods, is an otherworldly figure of incredible power. Ancient even when the world-that-was was whole, aeons of scheming and subtle preparation are about to bear fruit as Be’lakor makes a power play of realm-shaking proportions in a bid to replace his hated rival Archaon in the esteem of his divine masters.