CANONESS VERIDYAN (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 99810108001
750,000₫

Chỉ huy và biểu tượng của niềm tin cũng như sức mạnh của Adepta Sororitas. Mỗi Canoness đã trải qua vô số trận chiến và chiến công được tạo nên từ máu của những kẻ dám chống lại ý chí của Emperor.

The symbol of faith and power of Adepta Sororitas. Each Canoness has experienced countless battles and glory made up of the blood of those who dare to oppose the Emperor's will.