BROKEN REALMS: INVIDIAN PLAGUEHOST

Mã sản phẩm: 99120201119
2,200,000₫

LuminethRealm-lords là một chủng tộc của Aelves, được huấn luyện bởi Aelven Gods Tyrion và Teclis với những linh hồn Aelf được cứu từ bụng của Chaos God of Excess, Slaanesh.