BROKEN REALMS: HORREK'S DREADLANCE

Mã sản phẩm: 99120207107
2,800,000₫

Đập tan những kẻ xâm nhập vào lãnh địa của Nagash với đội kỵ binh Ossiarch. Tiểu đoàn tàu chiến này trong một hộp bao gồm hai đơn vị Deathriders Kavalos, cộng với một Liege-Kavalos. Xếp các mô hình trong bộ với các quy tắc được tìm thấy trong cuốn Broken Realms: Teclis và bạn sẽ có thể dễ dàng điều khiển tiểu đoàn tàu chiến Dreadlance of Horrek. Hộp này cũng giúp bạn tiết kiệm ngân sách so với việc mua các mô hình riêng lẻ!