BROKEN REALMS: BE'LAKOR (HB)

Mã sản phẩm: 60040299091
950,000₫

Be’lako đang làm gì cho đến thời điểm này? Hắn đã kéo bao nhiêu sợi dây khác nhau đằng sau hậu trường để thực hiện những kế hoạch mới nhất của mình? Chà, hãy tin tưởng chúng tôi khi chúng tôi nói rằng Be’lakor đứng đằng sau nhiều sự kiện quan trọng trong Mortal Realms hơn bạn có thể tưởng tượng.

 

What’s he up to this time? How many different strings has he pulled behind the scenes to enact his latest plans? Well, trust us when we say that Be’lakor is behind more of the key events in Mortal Realms than you can imagine.