BRO/REALMS: ATRA'ZAN'S BLAZING CAVALCADE

Mã sản phẩm: 99120201117
1,950,000₫

Sản phẩm chứa 31 mô hình: 1 Burning Chariot of Tzeentch, 10 Pink Horrors, 10 Blue Horrors, 10 Brimstone Horrors.
Warscroll Battalion in Broken Realms: Be’Lakor
Giá trị tăng thêm lên đến 55%

Contains 31 plastic Citadel Miniatures, at excellent value
1x Burning Chariot of Tzeentch, 10x Pink Horrors, 10x Blue Horrors, 10x Brimstone Horrors
Warscroll Battalion in Broken Realms: Be’Lakor
Approx 55% added value