-10% blood bowl treeman

BLOOD BOWL: TREEMAN

Mã sản phẩm: 99120999007
720,000₫
Giá gốc: 800,000₫
Giảm: 80,000₫ (-10%)

Chứa một mô hình Citadel bằng nhựa của một Treeman. Được sử dụng bởi Wood Elf, Halfling hoặc Old World Alliance Team. Bao gồm các tùy chọn cho tấm chắn mặt, mũ bảo hiểm và một con sóc. Sản phẩm có thể mua nhiều lần cho Halfling Team. Có các luật chơi in bằng tiếng Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha bên trong hộp.

Contains a plastic Citadel Miniature of a Treeman. Used by Wood Elf, Halfling or Old World Alliance Teams. Includes optional faceguard, helmet and Squirrel. A multiple-purchase product for Halfling Teams. Contains rules in English, French, German and Spanish inside the box.