BLOOD BOWL: SPIKE! JOURNAL ISSUE 12

Mã sản phẩm: 60040999018
350,000₫

Tạp chí 36 trang này bao gồm nhiệm vụ kép, lịch sử, quy tắc và danh sách của cả đội Imperial Nobility và Black Orc teams.