-10% blood bowl special plays cards

BLOOD BOWL SPECIAL PLAYS CARDS

Mã sản phẩm: 60050999004
585,000₫
Giá gốc: 650,000₫
Giảm: 65,000₫ (-10%)

Nơi duy nhất để có được danh sách đầy đủ các Special Plays và một lựa chọn cần thiết cho bất kỳ ai muốn tận dụng toàn bộ lợi thế của Special Play Inducements. Chứa 64 thẻ trò chơi và thẻ tham chiếu để sử dụng trong trò chơi Blood Bowl.

The only place to get the full list of Special Plays and an essential purchase for anyone wanting to take full advantage of the Special Play Inducements. Contains 64 game and reference cards for use in games of Blood Bowl.