BLOOD BOWL: SKAVEN TEAM DICE SET

Mã sản phẩm: 99220906003
350,000₫

Dice Blood Bowl màu đồng kim loại, với chi tiết hình và số màu xanh cho đội Skaven gồm 7 dice: 3x dice 6 Blood Bowl, 2x dice 6, 1x dice 8 Blood Bowl, 1x dice 16.