-10% blood bowl second season edition eng

BLOOD BOWL: SECOND SEASON EDITION (ENG)

Mã sản phẩm: 60010999005
3,060,000₫
Giá gốc: 3,400,000₫
Giảm: 340,000₫ (-10%)

Ấn bản hoàn toàn mới của Blood Bowl chứa mọi thứ cần thiết để chơi, bao gồm cuốn sách 'Blood Bowl - The Official Rules' dài 136 trang chứa tất cả các luật cho ấn bản mới của trò chơi. Trong đây chứa 30 mô hình Citadel sơn màu sẵn, bao gồm 22 Star Players, 2 Big Guys, 2 Referees và 12 mô hình trong mỗi đội. Đồng thời bao gồm 14 viên xúc xắc Blood Bowl, 3 template, một sân hai mặt và 2 dugout hai mặt cũng như 2 tờ tham chiếu nhanh để trợ giúp khi chơi trò chơi.

The brand new edition of Blood Bowl containing everything needed to play including the 136 page hardback ‘Blood Bowl - The Official Rules’ book that contains all the rules for the new edition of the game. Contains 30 pre-coloured plastic Citadel Miniatures, including 2 Star Players, 2 Big Guys, 2 Referees and 12 miniatures in each team. Also includes 14 Blood Bowl dice, 3 templates, a double-sided pitch and 2 double-sided dugouts as well as 2 quick reference sheets to help when playing the game.