BLOOD BOWL IMPERIAL NOBILITY TEAM DICE

Mã sản phẩm: 99220902002
350,000₫

 

Bộ này bao gồm tất cả các viên xúc xắc bạn cần để chơi: 

- 3 viên xúc xắc Blood Bowl Block 

- 2 viên xúc xắc 6 mặt với huy hiệu Hoàng gia quý tộc thay cho mặt ‘6’ 

- 1 xúc xắc 8 mặt Blood Bowl Scatter Dice 

- 1 viên xúc xắc 16 mặt