BLOOD BOWL: IMPERIAL NOBILITY TEAM

Mã sản phẩm: 99120902002
950,000₫

Bộ này chứa tất cả các mô hình bạn cần để xây dựng Bögenhafen Barons, một đội Imperial Nobility để sử dụng trong các trò chơi Blood Bowl. Nó chứa 12 người chơi: 

- 4 Imperial Retainer Linemen

- 4 Bodyguards

- 2 Noble Blitzers

- 2 Imperial Throwers