BLOOD BOWL: IMPERIAL NOBILITY CARD PACK

Mã sản phẩm: 60050999002
650,000₫

Bộ bài này chứa 44 thẻ để giúp bạn theo dõi số liệu thống kê cho đội, vị trí và Star Players - cùng với thẻ Special Play dành riêng cho các đội Imperial Nobility.