BLOOD BOWL: DWARF TEAM

Mã sản phẩm: 99120905002
1,000,000₫

Trong hộp, bạn sẽ tìm thấy 2 Troll Slayer, 2 Blitzers, 2 Runners và 6 Linemen, với các đầu thay thế cho Troll Slayer và Blitzer, cũng như 6 quả bóng Dwarf, 2 đồng xu điểm hai mặt và 2 bộ đếm lượt. Ngoài ra còn có một tấm decal có các biểu tượng cho Dwarf Giants và một tấm roster 1.000.000 GP cho phép huấn luyện viên sử dụng đội ngay lập tức và 12 đế 32mm.