BLOOD BOWL: DWARF TEAM DICE SET

Mã sản phẩm: 99220905002
350,000₫

Dice Blood Bowl màu xám kim loại, với chi tiết hình và số màu xanh lạnh lùng cho đội Dawrf gồm 7 dice: 3x dice 6 Blood Bowl, 2x dice 6, 1x dice 8 Blood Bowl, 1x dice 16